За що боролась українська визвольно-революційна повстанська армія?

0
112

Ми, націоналісти, боремося за те, щоб кожна нація жила вільним життям у своїй власній самостійній державі.

Знищення національного поневолення та експлуатації нації нацією., система вільних народів у власних самостійних державах – це одинокий лад, який дасть справедливу розв’язку національного і соціального питання у цілому світі.
Ми боремося проти імперіалістів і імперій, бо в них один пануючий народ поневолює культурно і політично та визискує економічно другі народи, тому ми проти СССР і проти німецької «Нової Європи»

Ми з усією рішучістю боремося проти інтернаціоналістичних і фашистко-націонал-соціалістичних програм і політичних концепцій, бо вони є інструментом завойовницької політики імперіалістів. Тому ми проти російського комуно-більшовизму і проти німецького націонал-соціалізму.
Ми проти того, щоб один народ другі народи визискував, брав під опіку, «давав охорону» і тому подібне, бо за цими лукавими словами криється гидкий зміст – поневолення, насильство, грабунок. Тому боротимемось проти російсько-більшовицьких і німецьких загарбників, поки не очистимо Україну від усіх «опікунів» і «визволителів», поки не здобудемо народної УССД, в якій, накінець, селянин, робітник, інтелігент справді могтиме вільно, заможно і культурно жити та розвиватись, та буде мати владу в своїх руках.

Ми за повне визволення українського з-під московсько-більшовицького та німецького ярма. За побудову УССД без панів, поміщиків, капіталістів, без більшовицьких комісарів, енкаведистів і партійних паразитів. В українській національній державі народна влада вважатиме народ за вихідну точку і за мету своєї діяльності. Не маючи в нутрі держави поневолених країн і пригноблених народів та не переслідуючи імперіалістичних цілей у зовнішній політиці народна влада України не витрачатиме часу, енергії та коштів на творення апаратів насильства, поліції, тюрем, концтаборів тощо. Українська народна влада всі економічні ресурси та всю людську енергію на побудову нового державного порядку, справедливого суспільного ладу, на економічну розбудови країни та культурне піднесення народу.

У рядах Української Повстанської Армії (УПА) борються українські селяни, робітник та інтелігенція проти гнобителів, за національне і соціальне визволення, за новий державний порядок і за новий соціальний лад в Україні.

– За знищення більшовицьких колгоспів і німецьких громгоспів. За землю для селян без викупу, за вільне господарство і вільно користування продуктами праці.
– За, те щоб велика промисловість була національно-державною власністю, а дрібна кооперативно-громадською.
– За участь робітника в керівництві заводами, за фаховий, а не комісарсько-партійний принцип в керівництві.
– За восьмигодинний робочий день. Додаткова надурочна праця може бути тільки вільною як і кожна праця взагалі і робітник отримуватиме за неї окрему підвищену плату.
– За справедливу винагороду праці, за участь робітників в прибутках підприємствах. При восьмигодинному робочому дні робітник отримуватиме таку зарплату якої потрібно для забезпечення матеріальних і духовних потреб цілої його сім’ї. При річних підрахунках господарського стану підприємств кожний робітник отримуватиме в господарсько-кооперативних підприємствах дивіденд (належна йому для річного прибутку), а національно-державних-премію.
– За вільну працю, за вільний вибір професії, вільний вибір місця праці.
– За свободу профспілок. За винищення стахановщини соцзмагань, підвищування норм та інших способів експлуатації робочої сили.
– За вільне ремесло, за вільне організування ремісників в артілі, за право ремісника вийти з артілі та індивідуально виконувати свою працю і вільно розпоряджатися своїм заробітком.
– За національно-державну організацію великої торгівлі, за громадсько-кооперативну середню та дрібну торгівлю та за дрібну приватну торгівлю, за вільні базари.
– За повну рівність жінки з чоловіком в усіх громадських і державних правах та обов’язках, за вільний доступ жінки до всіх шкіл, до всіх професій. За першочергове право жінки на фізично легшу працю, щоб жінка не шукала заробітку на праці в шахтах, рудниках та інших тяжких роботах і внаслідок цього не руйнувала свого здоров’я. За державну охорону материнства, за звільнення жінки від примусу праці. Батько сім’ї отримуватиме, крім індивідуальної платні, додаткову платню на отримування жінки і неповнолітніх дітей. Лише в таких умовах жінка матиме змогу виконувати свій важливий, почесний і відповідальний обов’язок матері виховательки молодого покоління.
– За піднесення освіти і культури широкої народної маси шляхом розбудови шкіл, видавництв, бібліотек, музеїв, кіно, театрів тощо.
– За розбудову вищого і фахового шкільництва, за невпинний ріст висококваліфікованих кадрів фахівців для всіх ділянок життя.
– За вільний доступ молоді до всіх шкіл, за безкоштовне навчання. За забезпечення студента стипендією, харчами, помешканням та навчальними предметами.
– За гармонійний розвиток молодого покоління – моральний, розумовий, фізичний. За вільний доступ до всіх наукових і культурних надбань людства.
– За пошану до праці інтелігенції. За створення таких матеріальних умов праці, щоб інтелігент без турботи про завтрашній день та про долю сім’ї, міг спокійно віддатися культурно-творчій праці, мав потрібні умови праці над собою, постійно збагачував свої знання та підвищував свій розумово-культурний рівень.
– За повне забезпечення всіх працюючих на старість та у випадку хвороби чи каліцтва.
– За широку розбудову охорони народного здоров’я, за розбудову лікарень, санаторіїв, курортів та будинків відпочинку, за збільшення медично-лікарських кадрів. За право працюючих на безкоштовне користування всіма інституціями охорони здоров’я.
– За особливу опіку над дітьми та молоддю, за розбудову дитячих ясел, садків, притулків, таборів відпочинку, санаторіїв та спортивних організацій. За охоплення всієї дітвори та молоді державними інституціями опіки та виховання.
– За свободу друку, слова, думки, віри і світогляду. Проти накидання суспільності світогдялних доктрин і догм.
– За вільне визнання і виконування культів, не противних громадській моралі.
– За культурні взаємини з другими народами, за право виїзду за кордон для лікування, навчання чи пізнання побуту, життя та культурних надбань других народів.
– За повне право національних меншин плекати свою власну по формі і змісту національну культуру.
– За рівність всіх громадян України, без огляду на національність, в державних та громадських правах та обов’зках за рівне право на працю, заробіток і відпочинок.
– За вільну українську по формі і змісту культуру, за героїчну духовність, високу мораль, за громадську солідарність, дружбу і дисципліну.

Для здійснення своєї політично-державної програми український нарід творить і розбудовує свою власну політичну і військову силу.

Політичну силу організовує , розбудовує і закріплює ОУН. Військову силу українського народу становить в сучасний момент визвольно-революційна Українська Повстанська Армія (УПА). УПА здобуде не тільки перемогу в Українській Національній Революції, але перетворившись в регулярну Українську Народну Армію, закріпить Українську Державу і стане на охороні її кордонів перед зовнішніми ворогами.

Користуючись ідеєю нового справедливого ладу в світі та бажаючи повної перемоги над імперіалістами, веде ОУН український нарід в спільному антиімперіалістичному фронті з другими народами поневоленими чи перебуваючи ми під загрозою німецького й російського імперіалізму. Ця спільна боротьба ведеться під гаслом самовизначення всіх народів.
УССД змагатиме до постійної дружби і співпраці з самостійними державами вільних народів, змагатиме до тривалого миру.
Переможемо тільки шляхом Української Національної Революції, тільки шляхом всенародної збройної боротьби. Тому ніхто не сміє стояти осторонь, приглядатись й чекати.
Усі на фронт боротьби за визволення. Чим швидше якнайширший круг народних мас стоятиме в рядах УПА й ОУН, тим коротший час буде нашої неволі. Кожен громадянин України повинні вести активну участь в політичній і збройній підготовці революції. Ніхто не сміє відмовлятись, ніхто не сміє чекати, аж поки його попросять. Робіть самі як можете і як умієте. Поширюйте наші ідеї, лозунги, програму, літературу, допомагайте революціонерам і бійцям морально та матеріально, нещадно винищуйте імперіалістичних ви служників бо лише знищивши зрадників свого народу, дійдемо до єдності, дружності, сили. Наполегливою працею всіх і кожного зокрема в підготовці Української Національної Революції прискоримо час всенародного повстання, час довгожданого звільнення і перемоги.

Наша сила – в нашій правді, в нашій прогресивній ідеї, в нашій справедливій програмі насамперед – в нашому свободолюбивому великому народі. В нашій активності і організованості, в нашій єдності і одностайності, в нашій дисципліні і рішучості дій – запорука нашої перемоги.

ПРОВІД
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Вересень 1943 р.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here