Нам треба створювати свою владу вже зараз

Українська держава не спроможна виконувати належні функції влади: організовувати суспільство, громади і ринок для спільної користі і безпеки.

Сподіваюся, це зрозуміло вже всій активній меншості громадян.

Влада в Україні фрагментована між різними елементами держави, монопольним бізнесом і криміналом і єдине, на що вони спроможні, це ефективно збирати данину з населення. Неспроможність держави бути ефективною владою є абсолютною не лише не рівні персон, але й на рівнях функціональному і структурному.

Тому нам треба створювати свою владу зараз, хай поки що в невеликому масштабі, в розподілених складних мережево-ієрархічних недержавних структурах.

Пані та панове, ті люди, які зараз успішно виконують владні повноваження в таких незалежних від держави структурах – громадських, політичних, профспілкових, бізнесових – які виявили спроможність створювати такі структури і підтримувати їхню стійкість і дієвість є нашим єдиним шансом на дієздатну владу в країні.

Ми маємо для себе вже просто зараз визнати: це і є наша влада, і просувати саме їх на вищі управлінські посади в країні.