Система добору і підготовки офіцерів потребує кардинальних змін

Багато що треба зробити для покращення підготовки солдатів, проголошують про наміри суттєво підняти статус і рівень підготовки сержантів.

Але майже не наголошують на статусі і підготовці офіцерів. Попри безумовну важливість якісної підготовки сержантів і солдатів офіцери були, є і будуть стрижнем війська, саме від їхньої мотивації і професійної майстерності залежить боєготовність і боєздатність війська, підготовка і сержантів і солдатів.

Наша система підготовки і взагалі служби офіцерів не створює умов для якісних змін в офіцерському корпусі, і через це будь які зусилля і будь-які ресурси, спрямовані по покращання підготовки солдатів і сержантів можуть виявитися марними.
Яким має бути офіцер в сучасному війську?

Насамперед він має бути порядною людиною, відповідальним громадянином, хорошим солдатом. Він має бути вчителем для підлеглих, моральним авторитетом не лише в службі, але й в житті.

Чинний порядок добору, підготовки, просування по службі офіцерів не сприяє становленню таких офіцерів.

1. Добір офіцерів
Сьогодні офіцерів готовлять військові інститути, академії та університети, військові кафедри. Кількість тих, хто отримав офіцерські звання за часів України є надмірною, надлишковою, разом з тим бойові дії 2014 року засвідчили занизьку якість офіцерського корпусу.

Порядок, коли майбутнього офіцера добирають лише за станом здоров’я і рівнем шкільних знань, наразі є для нас неприйнятним. Важливими критеріями добору мають бути його схильність до військової роботи, психологічні і моральні задатки лідера, вміння жити і працювати в колективі, вести собою колектив за екстремальних умов.
Тому правильним буде запровадити багаторівневу систему добору офіцерів.

Першим рівнем добору кадрового офіцера має бути строкова служба. Це принципова вимога. Майбутній офіцер має знати і відчувати життя і службу солдата на власному досвіді. За час служби солдатом і він сам визначиться з власним вибором, і в реальних військових проявить своє позитивні і негативні якості, на підставі яких служба кадрів зробить більш достовірні висновки, ніж призовна комісія військкомату і приймальна комісія військового інституту. Для зарахування кандидатом на підготовку офіцерів він має відповідати стандартам підготовки солдата і мати результати вищі за середні, щонайменше належати до найкращої за рівнем підготовки чверті бійців свого підрозділу і частини. Витримав всі специфічні особливості служби в нашому війську, не розчарувався і не зламався – йде далі. Це перший рівень добору.

Щоб пройти другий рівень добору, кандидат має отримати вищу освіту і підготовку сержанта. Якщо він вже має вищу освіту, то направляється до школи сержантів. За умов її завершення і щонайменше піврічної успішної служби у військах на посаді молодшого командира далі на конкурсних засадах поступає до офіцерської школи.

Якщо кандидат, який успішно пройшов перший рівень добору не має вищої освіти, він направляється Збройними Силами на навчання до вищих навчальних закладів за кошти державного бюджету, де під час навчання на воєнній кафедрі або в центрі військової підготовки отримує і підготовку сержанта. Після того проходить піврічне стажування у військах на посаді сержанта і у разі позитивного результату на конкурсних засадах поступає до офіцерської школи.

2. Підготовка офіцерів
Завдяки тому, що курсанти офіцерської школи вже мають вищу освіту і позитивно проявили себе під час військової служби солдатом і сержантом, термін підготовки в офіцерській школі можна скоротити до одного року.

Далі під час служби офіцери, яких призначають на вищі посади, обов’язково проходять курси додаткової підготовки і підвищення кваліфікації відповідно до посад за призначенням. Такий порядок має бути для будь-якого підвищення по службі. Для призначення на посади старшого офіцерського складу офіцери проходять підготовку у національній або закордонних військових академіях.

3. Підготовка офіцерів запасу
Підготовку офіцерів запасу на військових кафедрах і центрах підготовки здійснювати для накопичення військовонавченого резерву другої і третьої черги. Обсяги підготовки мають відповідати розрахунковим потребам на доукомплектування військових частин, які утримуються за мирного часу за скороченим штатом, на створення військових формувань воєнного часу і поповнення розрахункових втрат. Перевага має надаватися тим студентам, які набули до навчання військову підготовку. Спочатку кандидати на підготовку офіцерів запасу проходять програму підготовки сержантів, і вже після того на конкурсних засадах зараховуються до програми підготовки офіцерів запасу. Ті, хто успішно прошов на військових кафедрах підготовку сержанта і офіцера, отримують воєнно-облікову спеціальність і їх бере на облік військовий комісаріат з обов’язковим призначенням або в оперативний резерв для військ, або в підрозділи і частини територіальної оборони. Чергові звання по запасу таким офіцерам присвоювати лише у разі призначення їх в команди на відповідні посади і після проходження навчальних зборів тривалістю не меншою, ніж місяць і отримання там відповідної додаткової підготовки.

Впевнений, що такі зміни до системи добру і підготовки офіцерів створять умови для якісних позитивних змін в офіцерському корпусі.

Звичайно, потрібні і відповідні матеріальні стимули, але ніяка зарплата сама лише не зробить з поганої людини і поганого солдата хорошого офіцера.


Загрузка...